Djinns spelen een belangrijke rol in veel verhalen in de Arabische wereld. Net zoals tovenaars, heksen en feeën in onze Westerse wereld. Witte Wieven komen we tegen in veel streekverhalen in verschillende delen van Nederland.

De wereldgeschiedenis laat zien dat vanaf het begin van zijn bestaan de mens in beweging is geweest. Grote groepen mensen hebben zich door de eeuwen heen over de aardbol verplaatst, op zoek naar eten, naar onderdak, naar veiligheid. Het Amerikaanse continent, bijvoorbeeld, wordt voornamelijk bevolkt door nakomelingen van deze mensen.

Dat gaat allemaal zeker niet zonder slag of stoot. En dat is wat wij nu ook meemaken. Grote groepen vluchtelingen die Europa binnen komen, zorgen voor rimpelingen in de samenleving. Het brengt zorgen met zich mee, weerstanden. Tegelijkertijd kan de komst van al die nieuwkomers, vernieuwing en verrijking betekenen op allerlei gebied.

En dat is waar wij ons op richten. We willen kennis nemen van verhalen uit de landen en streken waar ze vandaan komen, we willen kennis maken met hun cultuur. Tegelijkertijd willen we ook laten zien hoe mensen op allerlei plekken bezig zijn met de opvang van vluchtelingen en wat dat met hun doet. We zijn nieuwsgierig; we laten ons inspireren door alles wat we leren in onze ontdekkingstocht in deze fascinerende wereld van migratie. In deze website treft u een weerslag van alles wat we tijdens deze ontdekkingsreis zagen en maakten en gaan maken: foto’s van vluchtelingen, animaties gebaseerd op streekverhalen, reportages, teksten en nog veel meer… 

Eerste Dorpsmaaltijd volgeboekt!

Onze eerste Dorpsmaaltijd op donderdag 15 december in Fraamklap is volgeboekt! Bewoners van het AZC Delfzijl gaan heerlijke gerechten uit de streken waar ze vandaan komen voor ons klaarmaken. We zijn al in gesprek over volgende dorpsmaaltijden in andere dorpen en we hopen dat er meer volgen…

Interview met Taalmaatje Ton Jansse

ton jansse vertelt over zijn werk als vrijwilliger bij humanitas en wat dat voor hem betekent

Het Meisje in de boom

korte Animatie - losjes gebaseerd op een volksverhaal uit Eritrea

Korte reportage over de komst van vluchtelingen in Ter Apel

In Klooster ter Apel is tot 18 december de tentoonstelling Exodus van Hi Five Art te zien een internationaal kunstenaarscollectief. Van Djinns & Witte Wieven maakt onderdeel uit van deze expositie. Speciaal hiervoor maakten we deze korte reportage

Aandacht voor De Djinns in het Dagblad van het Noorden

In het Dagblad van het Noorden van 27 september stond een artikel naar aanleiding van de deelname van ‘Van Djinns & Witte Wieven’ aan de expositie Exodus in het Klooster Ter Apel. klik op de foto om het artikel te lezen

Het Grote Migratie Spel

Tijdens de expositie 'Exodus' tonen we voor het eerst het Grote Migratie Spel. Met dit spel laten we zien dat migratie, volksverhuizingen, en grote stromen vluchtelingen iets van alle tijden is. Over de hele wereld hebben altijd grote groepen mensen hun heil elders gezocht en vaak ook gevonden. Het spel is van hout en het heeft een omvang van 2.40 bij 2 meter. Het gaat hier om een prototype; Het spel is nog in ontwikkeling.
Tijdens de expositie ‘Exodus’ tonen we voor het eerst het Grote Migratie Spel. Met dit spel laten we zien dat migratie, volksverhuizingen, en grote stromen vluchtelingen iets van alle tijden is. Over de hele wereld hebben altijd grote groepen mensen hun heil elders gezocht en vaak ook gevonden. Het spel is van hout en het heeft een omvang van 2.40 bij 2 meter. Het gaat hier om een prototype; Het spel is nog in ontwikkeling.

Kinderen maken Tekeningen over vluchten

In het kader van de Manifestatie Kunstmonument maakten leerlingen van groep 7 en 8 van de Wicher Zitsemaschool in Middelstum tekeningen over het thema ‘vluchten’.

Dorpsmaaltijden en het grote migratieboek

We willen in een aantal dorpen op het Groninger Hoogeland, en wellicht daar ook buiten, maaltijden organiseren waarbij asielzoekers en bestaande inwoners elkaar ontmoeten, verhalen vertellen en elkaars recepten proeven. Wie daar belangstelling voor heeft, als deelnemer of als medeorganisator, kan zich bij ons melden via ons mailadres: info@vandjinnsenwittewieven.nl.
 
Daarnaast willen we ‘Het Grote Migratieboek‘ maken, een boek waarin gekeken wordt naar de invloed die migratie heeft op een samenleving, En dat willen we doen vanuit allerlei invalshoeken: de biologie, de muziek, de literatuur, de economie, de sociologie, de politiek, noem maar op. We willen deskundigen aan het woord laten, maar ook individuen; persoonlijke verhalen van mensen die zelf iets doen, meemaken of meegemaakt hebben op dat gebied.

 

Hussein vertelt kort over zichzelf

van en over vluchtelingen in Nederland

Samenwerking

 
Sinds kort werken we samen met twee organisaties die zich bezig houden met hulp aan vluchtelingen:
 
Humanitas

Humanitas zorgt onder andere voor de zogenaamde taalmaatjes. Taalmaatjes zijn vrijwilligers die les geven aan asielzoekers met een verblijfsvergunning die ook al huisvesting hebben gekregen. Samen met Humanitas gaan we op zoek naar meer streekverhalen van asielzoekers en naar vrijwilligers met mooie verhalen over hun werk. 

Vluchtelingenwerk Noord Nederland
Vluchtelingenwerk Noord Nederland staat vluchtelingen bij in alle stadia van hun verblijf in Nederland. Vanaf het moment dat ze binnenkomen in Nederland tot aan het moment dat ze soms ook moeten vertrekken. Die twee heel belangrijke momenten vinden plaats in Ter Apel. Wij maakten daar een foto- en videoreportage van.
 
Expositie in Molen Adam, Delfzijl
In de maanden maart en april 2017 exposeren we in Molen Adam in Delfzijl. We proberen dat wat groter aan te pakken. In samenwerking met de Stichting Molen Adam wordt daarvoor samenwerking gezocht met kunstenaars, scholen, galerie HOP (naast Molen Adam), het AZC Delfzijl en ook andere partijen. De opening vindt plaats op zaterdag 4 maart. Nader nieuws volgt.

welk effect heeft de komst van vluchtelingen op een buurt?

Foto eveline van duyl
de familie Almansour uit Syrie woont sinds enige tijd in een nieuwbouwwijk in Middelstum. Welk effect heeft hun komst op de buurt? Daar maakten we een korte video-impressie van. Zie hieronder

Middelstum en de Almansours

Hoe gaat een buurt in middelstum om met de komst van Syrische vluchtelingen?

de verbroken belofte

Dit verhaal werd ons verteld door Mohammad uit Iran; het is een van de verhalen van Said ….

De koning van Perzië wandelde altijd graag door zijn tuinen. Toen hij een keer op een heel koude winternacht van zijn wandeling terugkeerde naar zijn paleis, stond daar een oude soldaat de wacht te houden. De man was erg dun gekleed. De koning vroeg hem: “man, heb je het niet koud? je hebt bijna niets aan je lijf! je moet steenkoud zijn?” de soldaat zei: “ja, mijn koning, ik heb het erg koud maar ik heb geen warme kleren”. De koning zei daarop: “Ik ga naar het paleis en zal mijn bediende opdracht geven om je warme kleren te brengen. Dat zal je goed doen!” Toen de koning weer thuis was, vergat hij helemaal wat hij de arme verkleumde soldaat had beloofd. De volgende dag vond een hovenier van de koning de arme oude man. Hij was doodgevroren. Bij zijn bevroren lichaam lag een stuk ijs en daarin had hij met zijn laatste krachten het volgende gekrast: “De afgelopen jaren heb ik heel veel kou geleden. maar ik kon het volhouden. Maar toen u, koning, mij afgelopen nacht beloofde dat ik warme kleding zou krijgen en u kwam uw belofte niet na, toen, koning, heeft uw belofte mij gedood.”

De Herderin en de Wolfsman

Verhaal verteld door Myrna uit Syrië

website In ontwikkeling

Deze website is nog in ontwikkeling. Vergeef ons dus als de informatie eventueel nog gebrekkig is of als sommige zaken nog niet goed functioneren. Er wordt aan gewerkt! Als u tips of suggesties hebt, horen we dat graag. U kunt mailen naar info@vandjinnsenwittewieven.nl .

Larry Lumsden uit Trinidad en Tobago

Over de koning en de bedelaar

Verantwoording

De komst van grote aantallen vluchtelingen naar Nederland maakt veel los in de samenleving. Het is niet eenvoudig om zoveel mensen zo snel op te vangen. Dat horen en zien we overal. Zonder de problemen te bagatelliseren, willen wij de aandacht vestigen op de positieve kanten van de komst van deze mensen. Niet zelden zijn ze hoog opgeleid; ze brengen nieuwe kennis en ideeën mee; proberen hier met veel inzet een nieuwe toekomst op te bouwen en zorgen voor nieuwe impulsen en dynamiek. En juist in Noord Groningen met zijn aardbevingen en zijn krimp kan dat een hele positieve invloed hebben! Wij vinden het heel spannend en verrijkend om kennis te maken met deze mensen en we proberen dat gevoel over te brengen via dit project.

Bashar uit Homs, Syrië. Kreeg onlangs een huis in Meppel toegewezen. Bashar is chefkok. Hoopt in Nederland weer aan de slag te kunnen
Bashar uit Homs, Syrië. Kreeg onlangs een huis in Meppel toegewezen. Bashar is chefkok. Hoopt in Nederland weer aan de slag te kunnen

Heba vertelt een verhaal

Over de kameel en de prinses

Dit is Heba uit Lattakia in Syrië. Heba heeft geologie gestudeerd. Ze heeft een woning toegewezen gekregen in de stad Groningen en hoopt op snelle hereniging met haar man.           Foto: Eveline van Duyl
Dit is Heba uit Lattakia in Syrië. Heba heeft geologie gestudeerd. Ze heeft een woning toegewezen gekregen in de stad Groningen en hoopt op snelle hereniging met haar man. Foto: Eveline van Duyl

Bashar over Yoha en de ezel

Animatie: Yoha en de twee dieven

Een van de vele Yoha verhalen

De Spin Anansi en hoe hij aan zijn smalle taille kwam

verteld door Vamba Sherif

De spin Anansi woonde in een dorpje waar maar zelden feest werd gevierd. In de naburige dorpen echter hielden ze wel van een dansje en een drankje. Het dorpje rechts van Anansi’s dorp ging een feest organiseren. Dit hoorde de spin op de markt van een bevriende spin uit dat dorp. Hij wilde daar natuurlijk niets van missen.

Het dorp links van Anansi ging diezelfde dag ook een feest aanrichten hoorde Anansi later diezelfde dag. Het was mooi weer en de vruchten waren rijp dus het was de juiste tijd voor een uitbundig feest. Anansi wilde zich geen van beide feestjes laten ontgaan. Hij wist echter niet hoe laat ze zouden beginnen. Daarom sprak hij af met de bevriende spin uit het rechterdorp dat hij een touw om zijn  taille zou binden en het uiteinde aan de dorpeling zou geven, die kon dan aan het touw trekken als het feest op gang zou komen. Datzelfde sprak hij af met een bevriende kever in het linkerdorp. Zo liep Anansi rond met twee touwen om zijn middel. Nu wilde het geval dat beide feesten op hetzelfde moment, bij zonsondergang, goed op stoom kwamen en er dus op hetzelfde moment aan de taille van Anansi werd getrokken. Hij werd bijna doormidden gekliefd, het ging nog net goed. Nu kinderen, nu weten jullie waarom spinnen zo’n dun middel hebben!

De Goede daden

Verteld door Nizar, uit Syrië, tijdens het taalcafé in het AZC Delfzijl

Drie handelsmannen gaan van land naar land. Het regent en ze gaan schuilen in een grot. Plotseling valt er een hele grote rots voor de ingang van de grot. Ze proberen van alles om de rots voor de ingang van de rots weg te krijgen maar ze krijgen er geen beweging in. Ze gaan bij elkaar zitten en praten met elkaar. Zegt er een: “Kun je je een goede daad herinneren die je in je leven verricht hebt? Dan vertel je die aan je god en misschien doet die er wat aan”.

De eerste man vertelt: “Twintig jaar geleden had ik een boerderij met 1 koe en aan het einde van de dag molk ik altijd de koe, maar voordat ik de melk naar mijn vrouw en kinderen bracht, ging ik eerst naar mijn vader en moeder, zodat die er eerst van konden drinken. Een keer kwam ik bij mijn ouders aan, terwijl ze diep in slaap waren. Ik bleef bij ze wachten tot ze eindelijk in de ochtend weer wakker werden; toen pas gaf ik ze de melk en pas daarna gaf ik melk te drinken aan mijn vrouw en kinderen”.

En toen bad hij tot zijn god. “O god, beloon mij voor deze goede daad’. En ja, de rots bewoog een beetje, maar niet genoeg voor de mannen om eruit te kunnen komen.

De tweede man vertelt het volgende verhaal: “Lang geleden had ik een boerderij met heel veel schapen. Te veel om in mijn eentje aan te kunnen. Ik huurde iemand in voor een maand en ik beloofde hem dat hij aan het eind van de maand twee schapen zou kunnen meenemen. Aan het einde van de maand zei de man dat hij zo hard gewerkt had, dat hij recht had op meer schapen. “Nee” zei de baas, “we hadden er twee afgesproken, je krijgt er dus twee.” De  man werd boos en zei dat hij dan ook niet meer die twee schapen wilde en hij vertrok. Na 10 jaar kwam de man terug en vroeg alsnog om zijn twee schapen. De baas zei: zie je die 100 schapen hier? Die zijn allemaal voor jou, want die zijn allemaal voortgekomen uit die twee schapen. En toen bad hij tot zijn god en vroeg of die hem wou belonen voor deze goede daad. En ja… de rots bewoog, maar nog steeds niet ver genoeg om eruit te kunnen. De derde man vertelde: “Ik had een huis hoog boven in de heuvel en ik begeerde een vrouw in het dorp in het dal. Maar dat meisje wilde niks als ik niet eerst met haar trouwde. Ook al drong ik nog zo aan, nee, we moesten eerst trouwen. Op een keer was de rivier buiten zijn oevers getreden en het dorp verdween in het water. Het meisje rende naar mijn huis en riep om hulp; en ik gaf haar te eten en alles en uiteindelijk trouwde ik ook met haar” En toen wendde hij zich tot zijn god: “alstublieft, beloon mijn goede daad” En toen schoof de rots zover weg dat de mannen weer naar buiten konden….