Djinns spelen een belangrijke rol in veel verhalen in de Arabische wereld. Net zoals tovenaars, heksen en feeën in onze Westerse wereld. Witte Wieven komen we tegen in veel streekverhalen in verschillende delen van Nederland.

De wereldgeschiedenis laat zien dat vanaf het begin van zijn bestaan de mens in beweging is geweest. Grote groepen mensen hebben zich door de eeuwen heen over de aardbol verplaatst, op zoek naar eten, naar onderdak, naar veiligheid. Het Amerikaanse continent, bijvoorbeeld, wordt voornamelijk bevolkt door nakomelingen van wat we nu ‘gelukzoekers’ zouden noemen.

Dat gaat allemaal zeker niet zonder slag of stoot. En dat is wat wij nu ook meemaken. De komst van grote groepen vluchtelingen naar Europa zorgt voor rimpelingen in de samenleving. Het brengt zorgen met zich mee, weerstanden. Tegelijkertijd kan de komst van al die nieuwkomers, vernieuwing en verrijking betekenen op allerlei gebied.

En dat is waar wij ons op richten. We willen kennis nemen van verhalen uit de landen en streken waar ze vandaan komen, we willen kennis maken met hun cultuur. Tegelijkertijd willen we ook laten zien hoe mensen op allerlei plekken bezig zijn met de opvang van vluchtelingen en wat dat met hun doet. We zijn nieuwsgierig; we laten ons inspireren door alles wat we leren in onze ontdekkingstocht in de fascinerende wereld van migratie. In deze website treft u een weerslag van alles wat we tijdens deze ontdekkingsreis zagen en maakten en gaan maken: foto’s van vluchtelingen, animaties gebaseerd op streekverhalen, reportages, teksten en nog veel meer…

Vragen, opmerkingen, suggesties? Mail ons op info@vandjinnsenwittewieven.nl

zondag 3 september, 15.00 uur: Workshop dieren maken met groente en fruit met aansluitend maaltijd

Zondag 3 september organiseren we een bijzondere integratiemaaltijd. Vanaf drie uur gaan dan nieuwkomers en ‘oude’ inwoners van onze omgeving op camping 2Bunders in Ellerhuizen een dierentuin maken van groente en fruit onder leiding van beeldend kunstenaar Eveline van Duyl. Aansluitend wordt er soep gemaakt in combinatie met een eenvoudige broodmaaltijd. Toegang is gratis. Opgeven kan door een mail te sturen naar info@vandjinnsenwittewieven.nl. Vergeet s.v.p. niet op te geven met hoeveel je komt

Van Djinns & Witte Wieven op school

Op basisschool De Wilster in Middelstum krijgen leerlingen uit de hoogste groepen streekverhalen te lezen en te horen uit de landen waar veel asielzoekers vandaan komen. Daarna gaan ze tekeningen maken die als illustratie kunnen dienen bij zo een verhaal. Op een door ons ontwikkelde houten wereldkaart leren ze over vluchtelingenstromen die zich in de loop van de geschiedenis hebben voorgedaan. Op deze manier willen we lagere schoolleerlingen vertrouwd maken met vluchtelingen en met migratie in het algemeen.

Momenteel zijn we bezig om, in samenwerking met kunstenaar en educatief werkster Els Brouwer, een compleet lespakket voor basisscholen te ontwikkelen over vluchtelingen en migratie

Prachtige en roerende avond in Delfzijl

Zondag 2 april hielden we alweer onze derde ‘dorpsmaaltijd’. Nu in Delfzijl in Het Oude Postkantoor in samenwerking met Kunst- en Cultuurhuis HOP en Molen Adam. Iedereen had wat te eten klaargemaakt. Van Oud Groningse poffert en zuurkoolschotel tot pannenkoeken uit Eritrea, Pekawra uit Afghanistan, Kouseband met zoutvlees uit Suriname en nog veel meer…
Van de open microfoon werd driftig gebruik gemaakt. Van trieste verhalen over het ontvluchten van oorlogsgebied, tot Indiase legendes en zang uit Mongolië en Uganda. Er waren mensen van ‘all over the world’ waaronder ongeveer 15 bewoners van het AZC Delfzijl. Mensen uit Afghanistan, de Gaza strook, Libië, Eritrea; een heel gevarieerde groep. En ook van hun kant hebben we begrepen dat men het een onvergetelijke avond had gevonden!

einde Expositie in Molen Adam

 

30 april was alweer de laatste dag van onze tentoonstelling ‘Vluchteling in Delfzijl’ in Molen Adam in Delfzijl. Dankzij ook de geweldig fijne samenwerking met de mensen van Molen Adam is het een mooi project geworden. Ook de andere activiteiten, de feestelijke opening, het grote integratie diner en het eindfestival waren heel succesvol en daarvoor zijn we veel dank verschuldigd aan de mensen van het naast de Molen gevestigde Oude Postkantoor waar nu nog Kunstenaarscollectief De Draad actief is. En last but not least Fama Sow van het COA, die de contacten met de bewoners van het AZC Delfzijl regelde.

Kinderen maken Tekeningen over vluchten

In het kader van de Manifestatie Kunstmonument maakten leerlingen van groep 7 en 8 van de Wicher Zitsemaschool in Middelstum tekeningen over het thema ‘vluchten’.

Het Meisje in de boom

korte Animatie - losjes gebaseerd op een volksverhaal uit Eritrea

Aandacht voor De Djinns in het Dagblad van het Noorden

In het Dagblad van het Noorden van 3 maart 2017 stond een artikel naar aanleiding van de opening van de expositie ‘Vluchteling in Delfzijl’. klik op de foto om het artikel te lezen

Hussein vertelt kort over zichzelf

Maryam vertelt een Yoha verhaal

Yoha en de ezels

Zet ondertiteling aan voor de vertaling

Larry Lumsden uit Trinidad en Tobago

Over de koning en de bedelaar

Korte reportage over de komst van vluchtelingen in Ter Apel

Ter Apel speelt een centrale rol in de opvang van aszielzoekers. Naar aanleiding van een expositie in Klooster Ter Apel, maakten we deze reportage daarover

Middelstum en de Almansours

Hoe gaat een buurt in middelstum om met de komst van Syrische vluchtelingen?

ondersteund door 2

De Herderin en de Wolfsman

Verhaal verteld door Myrna uit Syrië

Verantwoording

De komst van grote aantallen vluchtelingen naar Nederland maakt veel los in de samenleving. Het is niet eenvoudig om zoveel mensen zo snel op te vangen. Dat horen en zien we overal. Zonder de problemen te bagatelliseren, willen wij de aandacht vestigen op de positieve kanten van de komst van deze mensen. Niet zelden zijn ze hoog opgeleid; ze brengen nieuwe kennis en ideeën mee; proberen hier met veel inzet een nieuwe toekomst op te bouwen en zorgen voor nieuwe impulsen en dynamiek. En juist in Noord Groningen met zijn aardbevingen en zijn krimp kan dat een hele positieve invloed hebben! Wij vinden het heel spannend en verrijkend om kennis te maken met deze mensen en we proberen dat gevoel over te brengen via dit project.